избухлив

избухлив
прил. - възпламенителен, експлозивен
прил. - несдържан, нервен, сприхав, гневлив, раздразнителен, възбудителен, буен, необуздан, невъздържан, сръдлив, капризен, свадлив, кибритлия, лют
прил. - злъчен, заядлив
прил. - пламенен, страстен, ревностен
прил. - докачлив, сърдит, недоволен
прил. - възбудим, раздразним
прил. - пиперлия, остър, хаплив

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • шашав — невъздържан, избухлив шашав по целата глава невъздържан, избухлив, луд човек …   Речник на Северозападния диалект

  • буен — прил. избухлив, пламенен, горещ, страстен, жарък, разпален, запален, огнен прил. невъздържан, несдържан, необуздан, силен, сприхав, неукротим, непокорен, вироглав, своеволен, немирен, смел, дързък, безразсъден, неудържим, стихиен, раздразнителен …   Български синонимен речник

  • възбудим — гл. нервен, раздразнителен, сприхав, чувствителен, буен, сръдлив гл. избухлив, гневлив, раздразним …   Български синонимен речник

  • възпламенителен — прил. възпламеняем, запалителен, лесно запалителен, избухлив …   Български синонимен речник

  • гневлив — прил. възбудим, избухлив, сприхав, нервен, гневен, раздразнителен прил. раздразним …   Български синонимен речник

  • докачлив — прил. раздразнителен, избухлив, сприхав, сръдлив, свадлив прил. обидчив, много чувствителен прил. превзет, педантичен, недоволен, нацупен, нелюбезен, зъл прил. заядлив, сърдит …   Български синонимен речник

  • експанзивен — прил. избухлив, несдържан, невъздържан, сприхав, раздразнителен, буен, необуздан, нервен прил. империалистически, нападателен, агресивен, завоевателен прил. излиятелен, открит, неприкрит прил. шумен, весел, ликуващ …   Български синонимен речник

  • експлозивен — прил. избухлив, възпламенителен, взривен …   Български синонимен речник

  • запалителен — прил. лесно запалителен, възпламенителен, избухлив, възпламеняем, запалим …   Български синонимен речник

  • заядлив — прил. свадлив, предизвикателен, раздразнителен, инат, подигравателен, остър, язвителен, хаплив, злъчен, нападателен, драка, зъбат, устат прил. оскърбителен, обиден, арогантен, агресивен, зъл, лош прил. дразнещ, провокиращ, провокаторски прил.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”